/ Konsorsiyum
...

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA): GMKA Türkiye'nin 26 kalkınma ajansından biri olup, Balıkesir ve Çanakkale illerinde sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynar. Kamu otoritesi olarak kurulan Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmayı hızlandırmaya, yerel potansiyeli harekete geçirmeye ve ulusal politikalarla uyumlu olarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye adanmıştır. Bu çerçevede Ajans, bölge için yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojeni stratejik odak noktaları olarak belirlemiştir. Genel politika hedefi, Güney Marmara bölgesini yenilenebilir yeşil hidrojen girişimleri için öncü bir merkez konumuna getirerek, 2053 yılına kadar bölgede karbon nötr bir ekonomiye ulaşmayı amaçlamaktadır.


https://www.gmka.gov.tr

1996 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi (SU), Türkiye'deki en yenilikçi ve araştırma odaklı üniversitelerden biri olarak uluslararası alanda tanınmaktadır. Sabancı Üniversitesi'ndeki araştırmalar, bilim, teknoloji ve sanatın tüm alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir çabadır. Bu çalışmalar, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi, TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetişim Forumu gibi çeşitli merkezler ve kurumlarda gerçekleştirilmektedir. Mayıs 2022 itibarıyla aktif araştırma fonu büyüklüğü yaklaşık olarak 35 milyon avro ve 282 projedir. Projelerin %43'ü ulusal vakıf kaynaklarından, %29'u TÜBİTAK'tan, %16'sı özel sektörden, %20'si kar amacı gütmeyen kuruluşlardan ve üniversitelerden, %36'sı Avrupa Komisyonu programlarından kaynaklanmaktadır. Sabancı Üniversitesi, enerji dönüşümü ve depolaması, hidrojen üretimi ve depolaması, elektroliz, yakıt pilleri, piller, süperkapasitörler, CO2 yakalama ve azaltma gibi alanlarda uygulamalara yönelik olarak ileri malzemeler, temel bilimler, mühendislik ve çeşitli yenilikçi teknoloji uzmanlarını bir araya getiren etkili ve çok disiplinli araştırma programları yürütmektedir.


https://www.sabanciuniv.edu/

Türkiye'deki en büyük oyunculardan biri olup, çeşitlendirilmiş ve verimli üretimiyle özel sektör elektrik üretiminde pazar lideri konumundadır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına odaklanarak, Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla portföyünü çeşitlendirir ve güçlendirirken, karbonsuzlaşmaya olan bağlılığını ve yeşil hidrojen teknolojisindeki öncü adımlarını sürdürmektedir."


https://www.enerjisauretim.com.tr

1996 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi (SU), Türkiye'deki en yenilikçi ve araştırma odaklı üniversitelerden biri olarak uluslararası alanda tanınmaktadır. Sabancı Üniversitesi'ndeki araştırmalar, bilim, teknoloji ve sanatın tüm alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir çabadır. Bu çalışmalar, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi, TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetişim Forumu gibi çeşitli merkezler ve kurumlarda gerçekleştirilmektedir. Mayıs 2022 itibarıyla aktif araştırma fonu büyüklüğü yaklaşık olarak 35 milyon avro ve 282 projedir. Projelerin %43'ü ulusal vakıf kaynaklarından, %29'u TÜBİTAK'tan, %16'sı özel sektörden, %20'si kar amacı gütmeyen kuruluşlardan ve üniversitelerden, %36'sı Avrupa Komisyonu programlarından kaynaklanmaktadır. Sabancı Üniversitesi, enerji dönüşümü ve depolaması, hidrojen üretimi ve depolaması, elektroliz, yakıt pilleri, piller, süperkapasitörler, CO2 yakalama ve azaltma gibi alanlarda uygulamalara yönelik olarak ileri malzemeler, temel bilimler, mühendislik ve çeşitli yenilikçi teknoloji uzmanlarını bir araya getiren etkili ve çok disiplinli araştırma programları yürütmektedir.


https://www.kale.com.tr/kale-grubu

Şişecam, 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çapında saygı gören büyük liderin vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin cam endüstrisini kurmak amacıyla kurulmuştur. Bugün Şişecam, cam ve kimya alanlarında önemli bir küresel aktördür. Şişecam, düz cam, cam eşyalar, cam ambalaj ve cam elyaf gibi cam üretiminin tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirkettir. Şu anda, Şişecam dünya cam eşyaları üreticileri arasında ilk iki, cam ambalaj ve düz cam üreticileri arasında ise ilk beşte yer almaktadır. Sisecam, dünya genelinde üç büyük soda külü üreticisinden biri olup krom kimyasalları konusunda dünya lideridir. Şirket, tüm yatırım kararlarını ve ürün ile süreç geliştirme faaliyetlerini sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak planlar ve gerçekleştirir. Şişecam, sürdürülebilirlik vizyonunu, hammaddenin tedarikinden tüketici sonrası geri dönüşüme kadar değer zincirinin tüm yönlerinde tüm paydaşlarını içerecek şekilde genişletmeyi hedeflemektedir.


https://www.sisecam.com.tr

Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe yön veren ileri görüşlülüğü doğrultusunda Etibank, Türkiye’nin sanayileşmesi, doğal kaynakları ve finans organizasyonlarını bir arada yürütmek amacıyla 1935 yılında kuruldu. 1998 yılındaki yapılandırma ile Eti Holding A.Ş. ve Ocak 2004’teki yeni yapılandırma ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı. Eti Maden Dünya’da %73’lük rezerv payı ile bor madenini ilgili yasalar doğrultusunda en verimli yöntemlerle değerlendirmeyi ve uluslararası pazarlara sunmayı görev edinmiştir. Yüksek teknolojik standartlarda boru ve bor ürünlerini işletmek ve kullanmak misyonuyla, Eti Maden, bor minerallerini üretken, karlı ve sürdürülebilir hale getirerek Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendiriyor. Çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan çok yönlü ve çevresel olarak duyarlı bir mineral olan bor, gelecekteki yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanmasında kritik bir konumda bulunuyor. Sivil ve askeri sektörlerde stratejik bir ürün olarak kabul edilen bor ve ürünleri, çeşitli endüstrilerde geniş bir kullanım alanına sahip. Eti Maden, bor ürünlerinin kullanım alanlarını geliştirmek ve geleceğini tasarlamak için profesyonel çalışmalar, araştırmalar ve geliştirme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Memnuniyeti öncelikli kılarak, yüksek seviyede hizmet, meslek sağlığı, çevre, kalite ve enerji yönetim sistemleri ile küresel bor pazarında lider konumda bulunuyor.


https://www.etimaden.gov.tr/

1972 yılında kurulmuş olup Kocaeli Gebze'deki "TÜBİTAK Gebze Kampüsü"nde faaliyetlerini sürdürmektedir. Vizyonu, uygulamalı araştırma alanında dünyanın önde gelen bilim ve teknoloji merkezi olmak iken misyonu, Türkiye'nin küresel rekabetçiliğini artırmak için bilim ve teknolojiden yararlanmaktır. TÜBİTAK MAM'ın Enerji Teknolojileri, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, Malzeme Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri olmak üzere dört Başkan Yardımcılığı bulunmaktadır. Kuruluşun projelerinde ve endüstriyel hizmetlerinde öncelik verdiği değerler müşteri odaklılık ve kalitedir. Nitelikli bilim insanlarına sahip olması, son teknoloji ve geniş kapsamlı laboratuvarlarıyla ileri teknoloji dünyasının önde gelen kurumlarından biri olan TÜBİTAK MAM, endüstriyel kuruluşlar, savunma kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumlarına (yerel yönetimler, bakanlıklar vb.) her zaman hizmet vermektedir. Sunulan hizmetler, uygulamalı Ar-Ge Projeleri (ürün/proses geliştirme, maliyet azaltma, verimliliği artırma vb.) veya Endüstriyel Hizmetler (test, analiz, ölçüm, eğitim, danışmanlık) şeklinde gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK MAM, müşteri odaklı bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürmektedir.


https://www.mam.tubitak.gov.tr

Türk – Alman Üniversitesi (TGU): İstanbul'da, Türk yüksek öğretim mevzuatına tabi olan, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma gereği kurulan bir devlet üniversitesidir. Kuruluş amacı, Türk ve Alman yüksek öğrenim geleneğinin en önemli başarılarını araştırma ve eğitim alanlarında birleştirerek, iki ülke arasındaki bilimsel, ekonomik ve kültürel işbirliğine önemli katkılarda bulunmaktır.


https://www.tau.edu.tr

Linde, önde gelen küresel bir endüstriyel gazlar ve mühendislik şirketidir. Her gün dünyamızı daha verimli hale getirme misyonumuzu yerine getiriyoruz, müşterilerimize daha başarılı olmalarını sağlayan yüksek kaliteli çözümler, teknolojiler ve hizmetler sunarak ve gezegenimizi sürdürmeye ve korumaya yardımcı oluyoruz. Şirket, kimya & enerji, gıda & içecek, elektronik, sağlık, imalat, metaller ve madencilik dahil olmak üzere çeşitli son pazarlara hizmet vermektedir. Linde'nin endüstriyel gazları, hastaneler için yaşam kurtaran oksijenden elektronik üretim için yüksek saflıkta ve özel gazlara, temiz yakıtlar için hidrojen dahil olmak üzere sayısız uygulamada kullanılmaktadır. Linde ayrıca müşteri genişlemesini desteklemek, verimlilik iyileştirmeleri yapmak ve emisyonları azaltmak için son teknoloji gaz işleme çözümleri sunmaktadır.


https://www.lindegaz.com.tr

Geleceğin Yeşil Şehri Benguerir'in kalbinde bulunan Mohammed VI Polytechnic University (UM6P), uluslararası standartlara sahip bir yüksek öğretim kurumu olup, Fas ve Afrika kıtasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Vizyonu, eğitim ve gelişme hizmetinde araştırma ve yenilik odaklıdır. Bu eşsiz yeni üniversite, modern kampüsü ve altyapısıyla sağlam bir akademik ve araştırma ağı oluşturmuş olup yetenek geliştirmek için ilgili çözümler sunmayı ve uygulamalı araştırmayla Afrika'nın potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflemektedir.


https://um6p.ma/

Bologna Üniversitesi, mekanik endüstriyel tesislerin üretimi, dönüşümü, depolanması, taşınması ve enerjinin kullanımı için mekanik endüstriyel tesislerin tasarımı, mühendisliği, simülasyonu, işletimi ve bakımı konularında uzun süreli deneyime sahiptir. Araştırma faaliyetleri ayrıca çoklu faz akışlarının tesis mühendisliği, endüstriyel tesislerde bakım ve Endüstri 4.0 üzerine odaklanmıştır.


https://www.ingegneriaindustriale.unibo.it

30 yıllık köklü bir geçmişi olan Balıkesir Üniversitesi'nden alınan eğitim kurumlarıyla 2015 yılında kurulmuştur. Üniversitemiz, mevcut akademik birimlerine ek olarak yeni fakülteler ve enstitüler kurarak ülkemize bilimde hizmet vermeye devam etmektedir. Şu anda 11 kampüste faaliyet gösteren 4 enstitü, 12 fakülte, 1 kolej, 9 meslek yüksekokulu ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. 2023-2024 akademik yılı itibariyle, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yaklaşık 23.000 öğrenci bulunmaktadır (2.400 uluslararası öğrenci de dahil). Bu sayı yıl sonuna kadar 1.125 çalışan ve 23.000 öğrenciyi aşacaktır. Şimdiye kadar yaklaşık olarak her yıl 125 personel ve 5.000-5.500 öğrenci üniversitemize katılmış ve çalışmalarımız devam etmektedir.


https://www.bandirma.edu.tr/

Hidrojen Peroksit A.Ş., Türkiye'nin Bandırma şehrinde, son teknolojiye sahip bir tesiste tüm konsantrasyonlarda hidrojen peroksit üreten, devlet tarafından s ahip olunan Eti Maden İşletmeleri ve özel yatırımcılar arasındaki bir ortak girişim şirketiydi. Hidrojen Peroksit A.Ş. şu anda 2019'dan beri United Initiators GmbH grubuna aittir. United Initiators, peroksit esaslı özel kimyasallara tamamen odaklanmış dünyanın en büyük üreticisidir. Üretimimize Şubat 2001'de başladık ve o zamandan beri hem yurt içinde hem de yurt dışında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Misyonumuz, müşterilerimize en yüksek kalitede ve en uygun fiyatlı hidrojen peroksiti sunmak, en iyi hizmeti sağlamak ve "sürdürülebilir bir büyüme"yi gerçekleştirmektir.


https://www.hidrojenperoksit.com.tr

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olarak 2020 yılında kurulan TENMAK, nükleer reaktörler ve teknolojileri, yenilenebilir enerji ve enerji sistemleri, hidrojen teknolojileri, nadir toprak elementleri ve bor üzerine faaliyet göstermektedir. TENMAK, Ar-Ge teşvik programlarını ve Ar-Ge birimlerinin ihtiyaçlarına yönelik koordinasyonu sağlar. Enerji, madencilik, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren TENMAK, Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü (TEMEN), Enerji Araştırma Enstitüsü (ENAREN), Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NUKEN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) olmak üzere beş kurum içerir.


https://www.tenmak.gov.tr/

Software AG, bağlı dünyayı basitleştiriyor. 1969 yılında kurulan şirket, çalışanlar, ortaklar ve müşterilerin beklediği deneyimleri sunmaya yardımcı olur. Teknolojisi, uygulamaları, cihazları, verileri ve bulutları entegre eden dijital omurgayı oluşturur; optimize edilmiş süreçlere güç verir ve sensörler, cihazlar ve makineler gibi "şeyleri" bağlar. 10.000'den fazla kuruluşun gerçekten bağlı bir işletme haline gelmesine ve daha hızlı, daha akıllı kararlar almasına yardımcı olur. Şirket, 70'ten fazla ülkede 5.000'den fazla çalışana sahiptir ve yıllık grup geliri 950 milyon avronun üzerindedir.


https://www.softwareag.com