Hakkımızda / HYSouthMarmara Projesi
...

HYSouthMarmara, bölgesel yeşil hidrojen ekonomisinin gelişimini desteklemeyi amaçlar; yenilenebilir kaynaklardan yeşil hidrojen üretimini entegre ederek ve son kullanıcı uygulamalarını göstererek: seramik, kimya ve cam üretimi gibi enerji yoğun endüstrilerde doğal gazın/ gri hidrojenin yeşil hidrojenle yer değiştirmesi ve kabul edilmesi. HYSouthMarmara projesi, yılda 500 ton yeşil hidrojen üretmek için minimum 4 MW kapasiteli bir elektrolizör kullanmaktadır.

Projenin üçüncü ve son aşamasında, yeşil hidrojen üretiminin başlamasıyla, kabul eden endüstriler tarafından alternatif bir enerji taşıyıcısı, besleme maddesi ve süreçlerinde azaltıcı madde olarak kullanılacaktır. Güney Marmara, modern yenilenebilir teknolojiler aracılığıyla Türkiye'de yeşil elektrik üretimi açısından öncü bir bölgedir. HYSouthMarmara, elektrolizeri beslemek için bölgedeki güneş ve rüzgar santrallerini entegre edecektir. Üretilen yeşil hidrojen tüp treyler araçlarında yüksek basınçlı gaz olarak depolanacak ve son kullanıcılara transfer edilecektir. Bölgede önemli karbon ayak izine sahip üç enerji yoğun sektör belirlenmiştir: kimya, cam ve seramik endüstrileri.


HYSouthMarmara, yeşil hidrojeni dört ayrı uygulamada kullanacaktır:

Düz Cam Yeşil Hidrojen, gri hidrojenin doğrudan alımı/yer değiştirmesi olarak kullanılacak.
Hidrojen Peroksit Yeşil Hidrojen, gri hidrojenin doğrudan alımı/yer değiştirmesi olarak kullanılacak.
Seramik Seramik karoların enerji yoğun hızlı pişirme süreçlerinde doğal gaz yerine kullanılan Yeşil Hidrojen.
Sodyum BorHidrür Katı hal depolama için sodyum borohidrit kullanımı ve NaBH4 tabanlı Güç Kaynağı geliştirme.

Projenin nihai hedefi, bölgedeki çeşitli sektörlere yeşil hidrojen tedarikiyle tam bir değer zinciri oluşturmaktır. HYSouthMarmara projesinin genel hedefi, Güney Marmara'da bir hidrojen ekosistemi oluşturarak bölgenin Türkiye'nin ilk karbon nötr bölgesi olma statüsünü kazanmasını sağlamaktır.